Personen

 

Alphabetische Sortierung

A - F

Arzheimer, Kai, Univ.-Prof. Dr.
Berning, Carl, Dr.
Buchheim, Hans, Univ.-Prof. Dr. (emeritiert) †
Falter, Jürgen W., Univ.-Prof. Dr.
Fitzpatrick, Jasmin, M. A.
Franke, Uwe, M.A., OStR
Frings, Cornelia, Dr.

G - K

Garzón Valdés, Ernesto, Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. mult. (pensioniert)
Hackenbroch, Rolf, Dr.
Hartung, Margit
Herrmann, Daniela, M. A.
Hillen, Sven, M. A.
Huber, Sascha, Dr.
Kessler, Johannes, Dr.
Klinnert, Dorothea, Dipl.-Pol.
Krekeler, Anna

L - P

Landwehr, Claudia, Univ.-Prof. Dr.
Leininger, Arndt, M.Sc.
Loew, Nicole, M. A.
Lotz, Mathias
Marker, Karl. Dr.
Mauk, Marlene, Dr.
Meßner, Jonas, M. A.
McCaslin, Dagmar
McEwen-Fial, Susan, Ph. D.
Mielke, Gerd, Hon.-Prof. Dr.
Muno, Wolfgang, PD Dr.  habil.
Muntschick, Johannes, Dr.
Ndongala, Simone
Niemann, Arne, Univ.-Prof. Dr.
Otto, Evelyn
Plank, Friedrich, M. A.
Pohl, Kerstin, Univ.-Prof. Dr.

R - U

Rehn, Alexandra, M. A.
Reinermann, Holger, Dipl.-Pol.-Wiss.
Richter, Simon, M.A., M.Res.
Roller, Edeltraud, Univ.-Prof. Dr.
Roseneck, Michael, M. A.
Sack, Benjamin, M. A.
Scaramuzza, Elia
Schmidt, Sabine, M. A.
Schmitt, Annette, Dr.
Schumann, Siegfried, Apl. Prof. Dr.
Sirsch, Jürgen, Dr.
Speyer, Johanna, M.A.
Steiner, Nils, Dr.
Unger, Doris, MSc.

V - Z

Wagner, Christoph, Dr.
Weber, Daniel, Dr.
Winkler, Jürgen R., Dr.
Wollschläger, Daniela, OStR
Zibell, Stephanie, PD Dr.
Zimmerling, Ruth, Univ.-Prof. Dr.

Sortierung nach Bereichen

Innenpolitik/Politische Soziologie

Leitung:
Arzheimer, Kai, Univ.-Prof. Dr. 

Huber, Sascha, Dr. (Vertretung Prof. Arzheimer)

Sekretariat:
Mc.Caslin, Dagmar

Honorarprofessor:
Mielke, Gerd, Hon.-Prof. Dr.

Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter:
Berning, Carl, Dr.
Fitzpatrick, Jasmin, Dr. des.
Herrmann, Daniela, M. A.
Weber, Daniel, Dr.
Winkler, Jürgen R., Dr.

Sonstige Lehrkräfte:
Rehn, Alexandra, M. A.
Zibell, Stephanie, PD Dr.

Vergleichende Politikwissenschaft

Leitung:
Roller, Edeltraud, Univ.-Prof. Dr.

Sekretariat:
Hartung, Margit

Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter:
Hillen, Sven, M. A.
Kessler, Johannes, Dr.
Mauk, Marlene, Dr.
Steiner, Nils, Dr.

Lehrbeauftragter:
Hackenbroch, Rolf, Dr.

 Zum Seitenanfang

Internationale Politik

Leitung: Niemann, Arne, Univ.-Prof. Dr.

Sekretariat:
Ndongala, Simone

Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter:
Muno, Wolfgang, PD Dr. habil.
Muntschick, Johannes, Dr.
Plank, Friedrich, M. A.
Speyer, Johanna, M.A.
Unger, Doris, MSc.

Lehrbeauftragte:
McEwen-Fial, Susan, Ph. D.

Politische Theorie

Leitung:
Zimmerling, Ruth, Univ.-Prof. Dr.

Sekretariat:
McCaslin, Dagmar

Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter:
Marker, Karl, Dr.
Roseneck, Michael, M. A.

Schmitt, Annette, Dr.
Sirsch, Jürgen, Dr.


Politik und Wirtschaft

Leitung:
Landwehr, Claudia, Univ. Prof. Dr.

Sekretariat:
Ndongala, Simone

Wiss. Mitarbeiterinnen
Frings, Cornelia, Dr.
Klinnert, Dorothea, Dipl.-Pol.
Leininger, Arndt, M.Sc.

Empirische Politikforschung

Leitung bis 30.09.2017:
Faas, Thorsten, Univ.-Prof. Dr.

Kommissarische Leitung:
Geschäftsführende Leiterin (Pohl, Kerstin, Univ.-Prof. Dr.)

Sekretariat:
Simone Ndongala

Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter:
Schumann, Siegfried, Apl. Prof. Dr.
Leininger, Arndt, M. Sc.
Loew, Nicole, M.A.
Reinermann, Holger, Dipl.-Pol.Wiss.
Richter, Simon, M.A., M.Res.
Sack, Benjamin, M.A.

Didaktik der politischen Bildung

Leitung:
Pohl, Kerstin, Univ.-Prof. Dr.

Sekretariat:
Hartung, Margit

Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter:
Franke, Uwe, M.A., OStR
Krekeler, Anna
Lotz, Mathias
Scaramuzza, Elia

Lehrbeauftragte:
Wollschläger, Daniela, OStR

Forschungsprofessur

Leitung:
Falter, Jürgen, Univ.-Prof. Dr.

Wiss. Mitarbeiterin / Mitarbeiter:
Meßner, Jonas, M. A.
Otto, Evelyn, M.A.